Tävlingsregler vid Öppna Stockholmsmästerskapen i TriSim

Regler: 

Vi håller oss med förenklingar av Svenska Simförbundets Stadgar och Tävlingsbestämmelser, eftersom tävlingarna inte är sanktionerade simtävlingar utan snarare att betrakta som inofficiella träningstävlingar för simmande triathleter. Lägg märke till:

 • Starten:
  • Starten i frisim, bröstsim och fjärilsim och individuell medley ska ske med huvudhopp. På tävlingsledarens långa signal (se 402.1.5) ska simmarna ta plats på startpallarna och stanna där. På starterns kommando "På era platser" ska de omedelbart inta startställning med åtminstone en fot på startpallens främre kant. Händernas läge är utan betydelse. När alla simmare är stilla, ska startern avge startsignal.
  • Starten i ryggsim (första grenen i medleylagkapp) ska ske från vattnet. På tävlingsledarens första långa signal ska simmarna omedelbart hoppa i vattnet. På tävlingsledarens andra långa signal ska simmarna utan onödigt dröjsmål inta startställning. När alla simmare intagit startställning ska startern avge kommandot "På era platser". När alla simmare är stilla ska startern avge startsignal.
  • Om en simmare startar innan startsignalen avgivits, ska denne diskvalificeras.
 • Frisim:
  • Med "frisim" i ett frisimslopp menas att simmaren får använda sig av vilket simsätt som helst. I individuell medley eller medleylagkapp avser termen "frisim" varje annan stil än simsätten ryggsim, bröstsim eller fjärilsim.
  • Vid vändning och målgång måste simmaren beröra väggen med någon del av kroppen.
  • Någon del av simmaren måste bryta vattenytan under hela loppet, förutom att det är tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning och upp till, men inte mer än, 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste huvudet ha brutit vattenytan.
 • Ryggsim (del i medley):
  • Före startsignalen ska simmarna inta startställning med ansiktet mot startväggen och båda händerna om starthandtagen.
  • Vid startsignal och efter vändning ska simmaren göra avspark och simma i ryggläge under hela loppet utom under utförande av vändning.
  • Någon del av simmaren måste bryta vattenytan under hela loppet. Det är tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning och 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste huvudet ha brutit vattenytan.
  • Under vändning måste någon del av simmarens kropp beröra väggen.
  • Vid målgång måste simmaren beröra väggen i ryggläge.
 • Bröstsim (del i medley):
  • Efter start och efter varje vändning får simmaren ta ett armtag ända bak till benen, under detta armtag får simmaren befinna sig under vattenytan. När som helst före det första bröstbentaget efter start och efter varje vändning är en fjärilskick tillåten.
  • Från första armtagets början efter start och efter varje vändning ska kroppen hållas i bröstläge. Det är inte tillåtet att rulla över i ryggläge vid något tillfälle utom vid vändning, där simmaren efter att ha vidrört väggen får vända på valfritt sätt, men kroppen måste ha bröstläge när simmaren lämnar väggen. Från start och under hela loppet ska varje simtag bestå av ett armtag och ett bentag i den ordningen. Alla armrörelser ska vara liksidiga och i samma horisontella plan utan avvikande rörelser.
  • I varje vändning och i målgång ska handisättning göras med båda händerna åtskilda och samtidigt i, över eller under vattenytan.
 • Fjärilsim (del i medley):
  • Från första armtagets början efter start och efter varje vändning ska kroppen hållas i bröstläge. I undervattensläge är fjärilskick på sidan tillåtet. Det är inte tillåtet att rulla över i ryggläge vid något tillfälle utom vid vändning, där simmaren efter att ha vidrört väggen får vända på valfritt sätt, men kroppen måste ha bröstläge när simmaren lämnar väggen.
  • Båda armarna ska föras framåt liksidigt och samtidigt över vattenytan och föras bakåt samtidigt under vattenytan under hela loppet.
  • Vid varje vändning och vid målgång ska handisättningen göras med båda händerna åtskilda och samtidigt i, över eller under vattenytan.
  • Vid start och vändning har simmaren rätt att utföra en eller flera fjärilskickar och ett armdrag under vattenytan, vilket måste föra simmaren upp till vattenytan. Det är tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning och upp till, men inte mer än, 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste huvudet ha brutit vattenytan. Simmaren måste stanna kvar i ytläge till nästa vändning eller målgång.
 • Medley:
  • I individuell medley simmas simsätten i följande ordning: Fjärilsim, Ryggsim,
   Bröstsim och Frisim. Varje simsätt ska utgöra en fjärdedel av distansen.
  • I medleylagkapp simmas simsätten i följande ordning: Ryggsim, Bröstsim, Fjärilsim och Frisim.
  • Varje simsätt måste avslutas i enlighet med vad som gäller för aktuellt simsätt.
 • Loppet:
  • Att dra i banlinorna är inte tillåtet.
  • Deltagare, som hindrar annan simmare genom att simma över på annan bana eller på annat sätt, ska diskvalificeras. Om felet är avsiktligt, ska tävlingsledaren rapportera händelsen till SDF eller SSF för bestraffning samt till den felandes förening.
  • Simmaren får inte använda något hjälpmedel eller simdräkt, som kan öka
   hastigheten, flytförmågan eller uthålligheten under en tävling (t ex handskar med simhud, simfötter, fenor, gummiband eller vidhäftande ämnen etc). Simglasögon får användas. Ingen form av tejp på kroppen är tillåten om den inte är medicinsk motiverad och godkänd av tävlingsläkare eller motsvarande. Detta innebär exempelvis att våtdräkt, swimskin samt noprenshorts inte är tillåtna.
  • Om i lagkappsimning en simmares fötter tappar kontakten med startpallen innan föregående simmare i laget berört väggen ska laget diskvalificeras.

Anmälan sker här.