Team Snabbares moderbolag heter Keep Going AB. Keep Going investerar och arbetar aktivt i företag som har en utvecklingsbar affärsidé, med målet att förverkliga denna idés potential och därmed skapa konkret värde för företagets ägare och kunder. Framför allt gäller detta mindre företag inom områdena Träning, Aktiv livsstil, Friskvård och IT.

Keep Going tror på friskhet. Friska människor och friska företag som lever sin fulla potential och når sina mål. Därför vill vi gärna hjälpa dig på vägen. Keep Going AB investerar i företag och hjälper dem att växa.

Vi coachar människor som vill växa, privat eller i jobbet. Keep Goings vd Pål Török (bilden) har lång erfarenhet som styrelseledamot i olika företag, samt som coach åt företagsledare och andra i ledande befattning. Det gemensamma är behovet av ett bollplank som kan hjälpa till att bena ut vilka knäckfrågorna för att komma vidare är samt hur man löser dessa bäst. Vill du bolla med Pål? Kontakta honom.