Yoga & mer

Grunden till resten - att vara balanserat stark och rörlig

Att känna sig stark, smidig och balanserad mår alla bra av. Att kunna träna utan att bli skadad är viktigt för dig som vill leva ett aktivt liv. För att klara det krävs en fysisk grund att stå på, så att du sedan bättre kan tillgodogöra dig mer specifik träning - som t ex simning, cykling och löpning. 

Vill du dessutom prestera optimalt, så har du ytterligare nytta av den funktionella träningen. Innan du skaffat dig stabilitet och rätt räckvidd i dina leder, har du helt enkelt inte upptäckt din kropps verkliga potential.