Därför är det så svårt att ändra simtekniken

Därför är det så svårt att ändra simtekniken

2018 oktober 26

Ulf instruerar på Nälstabadet, som varje lördag

I detta blogginlägg ger Team Snabbares simcoach Ulf Hausmann dig en inblick i hur han jobbar och tänker kring en av de mest centrala frågorna för dig som simtränar för att bli bättre: Hur kan man veta vad just du ska göra för att förbättra din simteknik så mycket som möjligt?

Jag känner utmaningen varje dag när jag träffar adepter. Ibland lyckas jag och ibland inte. Utmaningen är mångfacetterad och därför älskar jag mitt jobb. I mina ögon är en bra coach någon som kan anpassa sig till varje adepts förutsättningar och förmåga.

För att jag som coach ska kunna hjälpa adepten behöver jag skapa mig en bild av hur simtekniken kan justeras just för denne. Då brukar jag göra så här:

1. Jag frågar om bakgrunden och målsättningen, samt hur mycket tid som adepten kan investera i sin simutveckling.

Redan här vet jag om det gäller någon som vill bocka av en Ironman om tre månader och behöver lite quick fix, eller om det gäller någon som vill jobba långsiktigt.

Alla förändring tar tid och det varierar från person till person på hur fort det går att lära sig nya saker. Om någon redan har simmat hela sitt liv så finns det redan en känsla för vattnet och hur kroppen förhåller sig i det. Nackdelen är att det finns vanor som sitter från barndomen som är svåra att ändra.

Har du simmat i 20 år med en viss teknik och vill ändra på den så krävs en stor insats för att kunna ändra på den. Den befintliga tekniken är då inlärd i både musklerna och nervsystemet.

En nybörjare har å andra sidan inga dåliga teknikvanor som behöver ändras. Men istället en lång sträcka framför sig för att lära in en riktigt bra teknik från grunden. 

Och om du inte är 20 längre, så är det betydligt svårare att bygga upp en ”simmarkropp” med den specifika styrka och rörlighet som behövs. Det tar helt enkelt mycket längre tid.

2. Jag tittar på hur adepten simmar. Hur det ser ut idag och vad som bör korrigeras.

Här gäller det att konstatera vad som behöver förändras. Ett förhållandevis lätt jobb även för dig som inte är simcoach, men har tittat på youtube och läst en del om simteknik. Hos vissa ser jag direkt vad som är fel medan jag hos andra behöver filma och titta närmare. Resultatet blir en bruttolista. I princip är det omöjligt att ta tag i alla på en gång. Alla fel behöver heller inte justeras. Den analysen ligger nu till grund för nästa steg.

Ulf instruerar på Mallorca, som varje vår.

3. Jag identifierar några förbättringsområden som jag tror är avgörande för att blir bättre.

Det här är en mycket svårare del än att enbart konstatera alla möjliga fel. Här kopplar jag ihop adeptens bakrund och ambitionsnivå. Jag gör en bedömning av vad som är möjligt och rimligt för just den här adepten. Det här är en process som jag som simcoach behöver justera från gång till gång beroende på vilka framsteg adepten gör.

Många saker hänger också ihop. Istället för att tänka på tusen detaljer gäller det att hitta några få saker som går att ta till sig. Om t ex armbågen och axeln hänger ned under återföring så påverkar det isättningen och hur du greppar vattnet. Då blir återföringen ett förbättringsområde och isättningen och greppet får du på köpet. Dessutom kollar jag vad adepten har för förutsättningar, hur mycket ”simmarkropp” finns det i adepten? Hur ser det ut med styrka, rörlighet, balans, koordinationsförmåga och hur förhåller sig kroppen i relation till vattnet? Resultatet blir en beskrivning av de viktigaste förbättringsområdena, och de är helt unika för varje adept.

4. Jag tar fram övningar och tankesätt för att kunna öva in nya tekniska detaljer. Hur gör vi?

Detta är den svåraste delen både för mig som simcoach och för adepten. Båda behöver vara delaktiga. Jag som coach behöver få feedback på hur det känns och hur det fungerar eller inte fungerar. Adepten behöver tydliga beskrivningar av mig som simcoach.

Det är också en process som behöver anpassas och justeras beroende på hur det går. Adepten behöver vara delaktig i högsta grad och vara öppen för förändringar. Ibland hör jag kommentarer som ”Det går inte” eller ”Gör något åt min simteknik”.

En grundläggande förutsättning är att adepten är mottaglig och öppen för förändringar. Finns ingen öppenhet så lyckas simcoachen inte även om det skulle vara världens mest kompetenta coach. Mitt jobb som simcoach börjar med att skapa ett klimat så att adepten kan hitta en öppen inställning och insikt. Det ligger till grund för att kunna jobba med förändringsarbetet, vilket förstås gäller i livet även i övrigt.

Nu gäller det att hitta svaret på HUR förbättringsområden från ovanstående punkt 3 kan tacklas. Det kan vara så att två personer har samma förbättringsområde. Ena adepten behöver dock jobba med helt andra saker än den andra adepten. Det är helt individuellt och beror som sagt på bakgrund, förutsättningar och inlärningsförmåga.

Ulf instruerar på Maldiverna. I februari bär det av igen.

En del personer är mer visuella där instruktionen kan vara beskrivningar som ”Du ska sticka ner armen i vattnet som ett spjut som vill få fäste i marken (i vårt fall under vattnet)”. Medan andra adepten fördrar matematiska beskrivningar som ”Armen ska sättas in i vatten lätt böjd i 120 graders vinkel och händerna ska vara lätt nedåtvinklande med 20 grader i förhållande till underarmen, och armbågen ska hållas högre än handen”.

Därför passar vissa coacher till vissa adepter och vice versa. Det handlar inte om brist på fackkunskap utan mest på hur coachen kan nå adepten och hur adepten kan förstå coachen.

För att kunna förbättra tekniken behöver en del adepter jobba med sin axelrörlighet eller övningar för att kunna aktivera rätt muskler. Andra adepten behöver mer simspecifik styrka och tredje adepten behöver först utveckla balanssinnet och koordinationsförmågan i vattnet.

Först när adepten vet hur hen gör idag går det att justera tekniken. Vet adepten inte hur hen gör idag och inte har förmåga att känna förändringar så blir det helt värdelöst att beskriva och förklara hur adepten ska göra göra. Först när adepten känner skillnader och kan justera olika rörelser kan den nya tekniken läras in. Därför jobbar jag mycket med lekfulla övningar som främjar balans, kroppsuppfattning och koordination.

Övningar där du medvetet överdriver en viss rörelse eller hållning hjälper utmärkt för att utveckla en känsla för att kunna justera tekniken.

Det är min bild och mitt sätt att se på simcoaching. Därför är jag något skeptiskt till att acceptera olika ”receptlösningar” som presenteras av en del andra coacher. En del aktörer sätter etikett på simcoaching för att utforma ett koncept som den enda sanningen. Det är bra för marknadsföringen och gäller också för helheten.

Du som individ har dock dina egna förutsättningar som kräver att coachen kan bemöta dig där du befinner dig just nu. Inte alla ska simma på samma sätt heller. Det finns variationer även inom simeliten.

Jag hoppas att du nu fått en närmare bild på hur jag som simcoach tänker och jobbar och vad som krävs av dig som vill blir bättre. Lycka till med din simning!Kommentera

Kommentarer måste godkännas innan de syns.