Manliga triathleter sökes till forskningsprojekt

Intresserad av att delta i en forskningsstudie på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH? Uppsidan är att du får cykla med trådelektroder injicerade i lårmusklerna, nackdelarna är att du får betalt. Eller om det var tvärtom, men vad gör man inte för vetenskapen - eller hur!?

GIH kommer under våren utföra en ny studie där de vill studera lårmuskulaturens aktiveringsmönster vid utförandet av olika rehabiliteringsövningar samt vid cykling. Viktigt är att forskningspersonerna dels har en god teknik vid cykling och dels att de inte ”enbart” tränar cykling. Det är därför stort intresse att använda triathleter.

GIH SÖKER:

  • Män, 18-50 år
  • Utför träning i olika former på hög nivå där cykling är en del av träningen
  • Ingen tidigare allvarlig skada i knäled (ex. korsbandsskada)
  • Ingen aktuell knäledssmärta eller knäledsproblematik

INFORMATION OM STUDIEN:

Syftet är att studera aktiveringsmönstret i samtliga delmuskler i quadriceps (framsida lår) och hamstrings (baksida lår) vid utförandet av olika rehabiliteringsövningar samt vid cykling. Muskelaktivitet kommer att mätas med hjälp av tunna trådelektroder som sticks in i muskulaturen, så kallad elektromyografi (EMG). Injektionsnålar används för inplanering och när nålen dras ut stannar de tunna trådarna kvar i muskeln. Du kommer därefter kunna röra dig obehindrat och utföra olika rörelser. Inplanteringen utförs av en erfaren röntgenläkare under samtidig lokalbedövning och ultraljudsundersökning. Totalt studeras således åtta delmuskler samtidigt.

Varje forskningsperson genomför totalt ett försök som beräknas ta ca 4-5 timmar inkluderande inplantering av trådelektroder på Danderyds sjukhus och resor. Försöken kommer att ske i laboratoriet för Biomekanisk och Motorisk kontroll på GIH. 

Under försöken kommer du genomföra knäflektion (böjning i knäled) och knäextension (sträckning i knäled) dels statiskt i olika ledvinklar och dels dynamiskt i olika hastigheter. De parametrar som kommer att mätas är aktivitet i samtliga delmuskler (EMG), kraftutveckling och ledvinkel i knäled. Efter att detta kommer du även få cykla på en ergometercykel. Du utför två 30-sekunders test med olika kadens samt ett 20-minuters submaximalt test. Även här studeras muskelaktiviteten med hjälp av EMG.

Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.

Försöken kommer att ske vecka 15 och vecka 16.

VID INTRESSE ELLER INFORMATION OM STUDIERNA, VÄNLIGEN KONTAKTA Gustaf Rönquist:

gustaf.ronquist@gih.se

070-7777119
Pål Török
Pål Török

FörfattareKommentera

Kommentarer måste godkännas innan de syns.