Greppa detta: Tryck dig fram, inte upp!

Greppa detta: Tryck dig fram, inte upp!

2019 september 26

Vi kollar närmare på hur du greppar vattnet – den så omtalade catchfasen. Jag har skrivit om det tidigare, men vill gärna belysa det igen, och nu på ett lite annat sätt, skriver Team Snabbares simcoach Ulf Hausmann. Här kan du läsa om vad Ulf tycker är det mest avgörande för att simma snabbare.

Till att börja med behöver du veta vad catchen eller greppfasen egentligen är. Låt oss börja med att reda ut ett stort missförstånd. Många tror att catchen börjar direkt efter isättningen när du börjar röra armen. Catchen börjar dock senare, i det läge där underarmen och handen har börjat peka bakåt och när du börjar ”samla vatten” vid underarmen och handen. Det är precis vid denna tidpunkt där du ska börja öka trycket bakåt, utan ryck som gör att du tappar vattnet. Den bara den bakåtriktade kraften där du lyckas "ta spjärn" mot vattnet som tar dig framåt.

Ett mycket vanligt fel är att man börjar trycka till så fort armen och handen sätts i vattnet. Men direkt efter isättningen är ju armen i ett mer eller mindre framåtsträckt horisontalt läge. Börja du trycka i detta läge så trycker du nedåt med en rak arm.

Det har i princip två effekter. Och ingen av dem vill du ha:

  1. För det första är det inte så snällt för dina axlar att trycka nedåt med en så stor hävstång som en framåtsträckt rak arm innebär. Skaderisken ökar, speciellt när du kör med paddlar.
  2. Trycker du armen nedåt, så trycker du din överkropp uppåt och som följd sjunker höften och benen nedåt. Du riktar kraften åt fel håll.

Det känns jobbigt att göra så här, för att du egentligen försöker komprimera vattnet. Och det går ju inte. Men motståndet ökar dramatiskt.

Många drar då fel slutsats och tror att man har vattnet med sig, när man känner att motståndet ökar.

När armen ligger rakt framför dig skapar den lyftkraft, vilket gör att du flyter. När andra armen och benen jobbar skjuter du fram genom vattnet som en pil. Det är bra, så länge du inte förstör det hela genom att trycka den främre armen rakt nedåt. För då gör du av med kraft på fel sak, nämligen på att förstöra ”lyftkraftsläget”!

Det finns en annan kraft som är tryckkraften. Du befinner dig i ”tryckkraftsläge” när underarmen och handen börjar peka bakåt. Och det kallas för catchläge eller greppläge. I catchläge är du i tryckkraftsläge och då gäller det att trycka till – bakåt för att du ska ta din kropp framåt.

Hur ska du göra då? Nu tror jag att det blir tydligt att det finns något mellan isättning och catch. Hur kommer du i catchläge? Mycket svårt är det och som jag ser det är detta det mest avgörande för att simma snabbare.

Den fasen kallas lite olika, t ex sträck, stretch eller downsweep. Det är den förberedande fasen, där du positionerar din arm rätt. Förberedelsen ska ske lugnt och utan att trycka till eller applicera kraft!

Efter isättning ska du sträcka din arm framåt och lätt nedåt. Sträck fram från axeln. Översträck dock aldrig. Armen ska vara rak och skapa så lite motstånd som möjligt. Handen med långfingret ska ligga i förlängning av axeln.

Genom att skjuta fram högerarmen från axeln börjar kroppen rotera något nedåt åt höger (håll axeln stabil och lätt inåtroterad, nära kinden). Många säger att jag glider. Glid är dock passivt och innebär att du pausar vilket du inte ska göra.

Att sträcka fram armen för att göra dig längre är en aktiv rörelse där armen fortfarande ligger framför dig strax under vattenytan. Det är skillnaden mellan glid och sträck. Glid är passivt och sträck är aktivt!

Nu börjar den förberedande fasen där du ska böja armbågen något samtidigt som du ska hålla kvar den i samma läge. Detta sker genom en lätt utåtsvepande rörelse. Du ”fäller ner” underarmen så att fingrarna pekar neråt. Detta ska ske utan att applicera någon kraft.

Den fasen är inte alls framåtdrivande men den behövs för att komma i catchläge. Du positionerar din arm och ”samlar på dig” vattnet, alltså att du sakta ökar trycket från din underarm och hand mot vattnet utan att dra för snabbt så att du tappar vattnet och skär rakt igenom det. Först därefter ska du applicera kraft och trycka till. Då riktar du kraften åt rätt håll. Alltså bakåt. Vilket för dig själv framåt, om du lyckats förankra din paddel (hand plus underarm) i vattnet först, riktad åt rätt håll innan du trycket till.

Kom ihåg: Blanda inte ihop lyftkraften = sträckt arm horisontellt framför dig, med tryckkraften = böjd arm med underarmen och handen bakåtriktade rakt under dig.Kommentera

Kommentarer måste godkännas innan de syns.