Avtal mellan dig som adept och Team Snabbare AB

Genom att du bokar tjänsten Coaching godkänner du dessa avtalsvillkor.

Tjänsten Coaching är ett abonnemang som löper på minst 3 månader. Tjänsten kan bokas på olika nivåer. Uppsägning eller nivåändring på paket, ska ske minst en (1) månad i förväg. Uppsägning sker skriftligt via mail till coach@teamsnabbare.se.

Du kan frysa ditt avtal vid längre tids skada eller sjukdom, mot uppvisande av läkarintyg, då alternativ träning inte är tillgänglig. Gör detta i samråd med din coach, och maila både denna och coach@teamsnabbare.se.

Uppstår det några som helst problem i samarbetet med din coach vill vi omedelbart få reda på detta för att vidta åtgärder. Du kan alltid kontakta oss på coach@teamsnabbare.se.

Alla coacher jobbar som underkonsulter till Team Snabbare AB.

Team Snabbare undandrar sig allt ansvar för eventuella skador som åsamkas under träning eller annan aktivitet. Team Snabbare kommer alltid att låta din hälsa gå i första hand, och försöka få signaler tidigt från dig ifall en skada eller överträningssymtom är under uppsegling, och varna dig för risken. Tänk på att du har ett långsiktigt mål, och på att det slutgiltiga ansvaret för vad du gör med din kropp ligger hos dig själv. Känner man sig för sliten, ska man säga det till sin coach, så att programmet kan anpassas.

Du kan alltid kontakta din coach och han/hon svarar alltid inom 48 timmar (vid utlandsresor eller obefintlig uppkoppling kan dock denna tid förlängas något).

Telefoncoaching kan ske via telefon, chat eller Skype. Coaching på plats sker där du och din coach gemensamt kommit överens om det. Normal kontakt sker annars via coachtjänsten på nätet eller i din telefon.

Vid frågor och funderingar vänligen kontakta oss på coach@teamsnabbare.se.